Tag Archives: Taman Hutan Raya Bandung

Taman Hutan Raya Bandung

Taman Hutan Raya Bandung – Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda yang merupakan bagian dari daerah cekungan Bandung, memiliki latar belakang sejarah yang erat kaitannya dengan zaman purba hingga sekarang. Secara geologis daerah ini mengalami perubahan yang disebabkan oleh gejolak alam dalam kurun waktu pembentukan alam semesta. Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda awalnya […]